Inspection documents for China-made PPEs signed even before delivery, inspection

September 13, 2021

GOVERNMENT procurement personnel have been ordered to sign inspection documents for personal protective equipment (PPEs) from China even before the items were delivered or inspected.

This was revealed on Monday’s Senate blue ribbon committee hearing on the Covid-19 budget utilization of the Department of Health (DoH) during Senator Francis “Kiko” Pangilinan’s turn to question the resource persons.

“Some inspection reports were signed even if the delivered goods were not actually inspected,” Pangilinan said, noting that the goods were still in China when the reports were signed.

Jorge Mendoza, whose contract as Department of Budget and Management Procurement Service (DBM-PS) inspection chief was not renewed, revealed that he remembers two instances when documents were signed as guarantee to Chinese suppliers.

“Wala pang delivery but we were advised or instructed to prepare the inspection documents, considering nga po na it will be an attachment to assure the China suppliers na sila ay mababayaran once the shipment or yung PPEs will arrive sa Pilipinas,” Mendoza told the Senate hearing.

“There was this instance…during pandemic times, there was no…supply of PPEs. So we [had] to resort to China,” Mendoza said.

When Pangilinan asked if the delivery happened only after payment has been posted to the Chinese suppliers, Mendoza replied yes and admitted that this is not normal procedure for DBM-PS.

When the senator asked Mervin Tanquintic, of DBM-PS, if he also signed inspection reports without seeing the items, the latter also replied yes, saying that they were instructed by “management” to do this.

Asked by Pangilinan if it was former DBM-PS chief Christopher Lao who told them to sign the reports, Tanquintic said no. 

The number and price of PPEs covered in these two instances have not yet been disclosed.

Philippine law requires actual inspection before the signing of inspection documents and before the PPEs can be delivered and paid for.

Mendoza identified former DBM-PS accounting Chief Raul Catalan as the one who asked him and fellow inspectors to sign the papers. “The one who advised me to prepare or to sign the inspection report is yung sa finance considering they will be the one to pay,” he said.

Pangilinan asked the Senate Blue Ribbon Committee to invite Catalan to shed light on the premature singing of inspection reports for China-made PPEs.

The senator said he also wants to find out why the work contracts of DBM-PS personnel, including that of Mendoza, who has been in government service for 31 years, have not been renewed. “I want to know how many were removed or were not renewed because we are investigating wrongdoing here. So we want to know if this is part of an effort to…keep it under wraps, remove people who might know something,” he said.

Earlier, Pangilinan also took note of Pharmally’s delivery on the same day that the government posted the Request for Quotation shortly after Pharmally’s Lincoln Ong testified that his company was able to deliver 500,000 face masks on March 25, the same day Pharmally received the request from DBM-PS.

Ong said the PPEs did not undergo customary testing procedures during the early days of the pandemic due to unavailability of government-accredited testing centers and lack of flights to access testing centers abroad.

The Senate Blue Ribbon Committee is currently investigating the procurement of “overpriced” PPEs, face masks, and shields made by DBM-PS on behalf of the Department of Health last year.

Delivery sa mga PPE gikan China gipirmahan bisan sa wala pa nahatud, na-inspeksyon

Ang mga kawani sa pagpamalit sa gobyerno gimandoan nga pirmahan ang mga dokumento sa pag-inspeksyon alang sa mga personal nga kagamitan sa pagpanalipod (PPE) gikan sa China bisan wala pa mahatud o masusi ang mga butang.

Gibutyag kini kaniadtong Lunes sa  Senate blue ribbon committee hearing sa pag-atubang sa paggamit sa Covid-19 nga badyet sa Department of Health (DoH) sa turno ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan aron pangutan-on ang mga resource person.

“Ang pila ka mga taho sa pag-inspeksyon gipirmahan bisan kung ang mga nahatod nga mga paninda. Wala gyud gitan-aw,” ingon ni Pangilinan, nga gikutlo nga ang mga paninda naa pa sa China nga gipirmahan nga  mga taho sa pagdawat.

Si Jorge Mendoza, kansang kontrata isip hepe sa inspeksyon sa Department of Budget and Management Procurement Service (DBM-PS) wala gibag-o, gipadayag nga nahinumduman niya ang duha ka mga higayon kung pirmahan ang mga dokumento isip garantiya sa mga tagasuplay sa China.

“Wala pa’y delivery apan gitambagan o gimandoan kami nga i-andam ang mga dokumento sa pag-inspeksyon, kung gi-isip nga usa ka pagdugtong aron masiguro ang mga tigsuplay sa China nga mabayaran sa higayon nga moabot ang kargamento o mga PPE sa Pilipinas,” sulti ni Mendoza sa bista sa Senado.

“Aduna kini nga pananglitan… sa mga panahon sa pandemya, wala’y… pagsuplay sa mga PPE. Mao nga kinahanglan namo nga moadto sa China,” ingon ni Mendoza.

Dihang gipangutana ni Pangilinan kung nahitabo ra ang pagdala pagkahuman ma-post ang bayad sa mga supplier sa China, “o,o” ang tubag ni Mendoza og giangkon nga dili kini normal nga pamaagi alang sa DBM-PS.

Dihang gipangutana sa senador si Mervin Tanquintic, sa DBM-PS, kung nagpirma usab siya sa mga report sa inspeksyon nga wala makita ang mga aytem, ang naulahi usab mitubag nga oo, nga giingon nga sila gisugo sa “management” nga buhaton kini.

Gipangutana ni Pangilinan kung si kanhi DBM-PS chief Christopher Lao ang nagsulti kanila nga pirmahan ang mga report, giingon ni Tanquintic nga dili.

Ang numero ug presyo sa mga PPE nga nasakup sa kining duha nga mga panghitabo wala pa mabuyagyag.

Gikinahanglan sa balaod sa Pilipinas ang aktuwal nga pag-inspeksyon sa wala pa ang pagpirma sa mga dokumento sa pag-inspeksyon ug sa wala pa mahatud ug mabayran ang mga PPE.

Giila ni Mendoza si kanhi DBM-PS accounting Chief Raul Catalan nga usa ang mihangyo kaniya ug mga kaubanang inspektor nga pirmahan ang mga papel. “Ang usa nga nagtambag kanako sa pag-andam o pagpirma sa report sa pag-inspeksyon mao ang sa panalapi nga giisip nga sila ang magbayad,” ingon niya.

Gihangyo ni Pangilinan ang Senate Blue Ribbon Committee nga imbitahon si Catalan nga maghatag kahayag sa wala pa panahon nga pagkanta sa mga report sa inspeksyon alang sa mga PPE nga hinimo sa China.

Giingon sa senador nga gusto usab niya mahibal-an kung ngano nga ang mga kontrata sa trabaho sa mga kawani sa DBM-PS, lakip na ang Mendoza, nga naa sa serbisyo sa gobyerno sa 31 ka tuig, wala gibag-o. “Gusto nakong mahibal-an kung pila ang gitangtang / wala gibag-o tungod kay giimbestigahan nato dinhi ang sayup nga gibuhat. Mao nga gusto namo mahibal-an kung kini bahin sa usa ka paningkamot aron… ibutang kini sa ilalum sa mga pambalot, tangtanga ang mga tawo nga mahimo’g may nahibal-an, ”ingon niya.

Sa sayo pa, gihatagan usab pagtagad ni Pangilinan ang paghatud sa Pharmally sa parehas nga adlaw nga gi-post sa gobyerno ang Request for Quotation sa wala madugay pagkahuman nga nagpamatuod si Lincoln Ong sa Pharmally nga nakahatag ang iyang kompanya og 500,000 nga maskara sa nawong kaniadtong Marso 25, sa mao gihapong adlaw nga nadawat sa Pharmally ang hangyo gikan sa DBM. -PS.

Giasoy ni Ong nga ang mga PPE wala magpailawom sa naandan nga mga pamaagi sa pagsulay sa una nga mga adlaw sa sakit nga pandemic tungod sa dili magamit nga mga sentro sa pagsulay nga accredited sa gobyerno ug kakulang sa mga flight aron makaadto sa mga sentro sa pagsulay sa gawas sa nasud.

Giimbestigahan karon sa Senate blue ribbon committee ang pagpalit sa mga “sobra nga presyo” nga mga PPE, maskara sa nawong, ug taming nga gihimo sa DBM-PS alang sa Department of Health kaniadtong miaging tuig.