JOINT STATEMENT OF SENATE MINORITY LEADER FRANK DRILON AND SENATORS RISA HONTIVEROS AND KIKO PANGILINAN: ALLOW USE OF FILIPINO-MADE, WORLD CLASS TEST KITS

July 18, 2020

“The country is ramping up COVID-19 testing, but locally manufactured, world-class P1,320 PCR test kits are gathering dust in laboratories due to the inaction of Health Secretary Francisco Duque III.

Developed by the UP-National Institute for Health and funded by the DoST, the Filipino test kit continues to face hurdles even as imported brands coming from China and Korea, costing more than double at between P4,000 and P8,000, enter the country without difficulty.

Filipino scientists and doctors have started developing the test kits as early as December last year when reports about the coronavirus surfaced.  

The kits have undergone trials and tests, with an interim report showing that they have up to 93.96% sensitivity and up to 98.04% specificity, at a confidence interval of 95%, ranking among the world’s best and performing better than some of the imported kits.

What seems to be holding Secretary Duque and the DoH back from giving the go-signal for the use and mass production of this Filipino-made, quality yet less expensive test kit? May kumikita ba sa mas mahal na imported test kit?

The savings that could be generated from this kit are crucial in augmenting our COVID-19 response especially at a time when resources are scarce.

Is there someone being favored here at the expense of Filipinos who every day face the dangers of getting infected, or who could already be carriers of the virus but are not yet being tested?

With the number of COVID-19 cases continuously rising, the DoH cannot afford more missteps in handling the situation because lives are at stake.”

Hiniusang pamahayag sa pangulo minorya sa Senado Sen. Frank Drilon ug mga senador Risa Hontiveros UG Kiko Pangilinan: Tugutan ang paggamit sa world-class nga test kit nga binuhat sa Pilipinas   “Ang nasud nagpakusog sa COVID-19 testing, apan lokal nga gigama, nga world class nga P1,320 PCR test kit nagpundok ug abug sa laboratoryo tungod sa kawalay action sa Health Secretary Francisco Duque III.   Na mugna sa UP-National Institute alang sa Health ug gipundohan sa DOST ang Filipino test kit nagpadayon sa pag atubang sa mga sagabal apan ang mga imported nga brands gikan sa China ug Korea nga kapin sa doble ang kantidad mao gihapon ang gigamit.   Filipinong siyentipiko ug mga doktor nagsugod pagpalambo sa test kits ingon nga sayo ingon sa Disyembre sa miaging tuig sa diha nga mga taho mahitungod sa coronavirus mipatumawa.   Ang mga kits miagi sa mga pagsulay ug mga pag testing, uban sa usa ka interim report nga nagpakita nga naa silay 93. 96% pagkasensitibo ug hantod sa 98.04% nga kapihoan, sa usa ka pag sal-ot sa pagsalig sa 95%, nag ranggo sa taliwala sa kalibutan sa labing maayo og pagbuhat sa mas maayo pa kay sa pipila sa mga imported nga kits .   Unsa daw nagpugong kang Secretary Duque ug sa DOH sa paghatag sa go-signal alang sa paggamit ug sa dinaghan nga produksyon sa niini nga Filipino nga hinimo, kalidad pa dili pa kaayo mahal nga test kit? Naa bay nikita sa mas mahal nga imported test kit?   Ang savings nga mahimong namugna gikan niini nga kit kay mga importante sa pagdugang sa atong COVID-19 nga tubag ilabi na sa usa ka panahon sa dihang ang mga kapanguhaan kay nihit.   Anaa bay usa ka tawo nga gipaboran dinhi sa gasto sa mga Pilipino nga sa matag-adlaw nag atubang sa mga kapeligrohan sa pagka takod, o kinsa na nga tagdala sa mga virus apan wala pa gi test?   Uban sa gidaghanon sa mga COVID-19 nga kaso padayon sa pagtaas, ang DOH dili na ka hatag sa dugang kasaypanan sa pagdumala sa kahimtang tungod kay ang kinabuhi anaa sa peligro.”