Labor Day statement of Sen. Francis “Kiko” Pangilinan

May 1, 2019

Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Ang mga nagtatayo ng ating mga tahanan, ang nagbubungkal ng lupa para sa ating pagkain, ang mga gumagawa ng ating mga gamit. Silang mga nagpapanday ng ating ekonomiya ay sila ring nagtataguyod ng ating demokrasya.

Salamat sa sama-samang pagkilos ng mga manggagawa, maraming benepisyo ang tinatamasa natin ngayon: 8 oras kada araw ng paggawa, pahinga tuwing Linggo, overtime pay, holiday pay, walang batang manggagawa, maternity at paternity leave.

Ngayon, kinakaharap natin ang pag-agaw ng mga trabaho sa Pilipinas mula sa mga manggagawang Pilipino. Kasama ang mga manggagawang Pilipino, itutulak ng Otso Diretso — Gary Alejano, Bam Aquino, Chel Diokno, Samira Gutoc, Pilo Hilbay, Romy Macalintal, Mar Roxas, at Erin Tañada — ang pagtangi sa mga haligi ng hanapbuhay.