LP ON DEATH PENALTY (AHEAD OF H.O.R. VOTE ON 3RD READING)

March 7, 2017

The Liberal Party (LP) stands pat on its opposition to the death penalty bill despite threats of marginalization wielded by the House leadership.

Pressure, intimidation, or enticement will not sway the LP members from casting a vote based on their conscience and conviction.

The vote of the House of Representatives on third and final reading today, March 7, on House Bill 4727 or the bill seeking death penalty for drug-related crimes, will be a mere formality.

However, it is still worth watching since the nominal voting or the roll call vote will now reveal the names and faces of the lawmakers who will vote for and against the bill.

LP lawmakers have tried to work within the majority bloc to come up with bills that are reasoned and thoroughly deliberated, and that work for the interest of the Filipino people.

The LP at the HOR has been a cooperative bloc, but in the interest of democracy, we should also play the role of reasonable fiscalizers when the situation and our principles demand it.

The Liberal Party reiterates that it is opposed to the death penalty because it is ineffective, it further victimizes the poor, it violates international law, and our criminal justice system is flawed. The solution to crime is ensuring certainty of punishment by a systematic, inter-branch push to reform our justice system.

Naninindigan ang Liberal Party sa pagtutol sa panukalang batas para sa parusang kamatayan sa kabila ng mga banta ng marginalization na gawa ng pamunuan ng Mababang Kapulungan.

Hindi matitinag sa mga panggigipit, pananakot, o pang-e-engganyo ang mga miyembro ng LP sa kanilang pagboto batay sa kanilang kunsensiya at paniniwala.

Pormalidad na lamang ang pagboto ng House of Representatives (HOR) sa ikatlo at huling pagbasa ngayong araw, March 7, sa House Bill 4727 o ang panukalang batas na layong maghatol ng parusang kamatayan sa mga gumawa ng krimen na may kaugnayan sa droga.
Gayunpaman, dapat pa rin natin itong subaybayan sapagkat sa pamamagitan ng nominal voting o roll call vote, lantaran nang makikilala ang mga mambabatas na boboto pabor o kontra sa panukalang batas.

Sinikap ng mga mambabatas sa LP na makipagtulungan sa mayorya na makagawa ng mga panukalang batas na makabuluhan at pinag-isipang mabuti para sa interes ng sambayanang Pilipino.

Ang LP sa HOR ay nakikipagtulungan, ngunit para sa tunay na demokrasya, dapat din tayong magsilibing mga fiscalizers kung kinakailangan.

Tutol ang Liberal Party sa death penalty dahil palpak ito; mahihirap ang binibiktima; labag sa international law; at bulok ang ating criminal justice system. Ang solusyon ay ang tiyak na kaparusahan sa pakikipagtulungan ng mga sangay ng gobyerno para mapabuti ang ating sistema ng katarungan.