Makinig sa taong-bayan: PPE, free mass testing, at social safety nets

March 23, 2020

STATEMENT OF SEN. FRANCIS PANGILINAN ON EMERGENCY POWERS BILL

Makinig sa taong-bayan: PPE, free mass testing, at social safety nets

“Ika-anim na araw na simula nang magkaroon ng enhanced community quarantine sa buong Luzon. Sa loob ng panahong ito, nakita natin ang ilang katangi-tanging inisyatiba ng mga local na pamahalaan at kabayanihan ng mga ordinaryong mamamayan. Nakita rin natin ang ilang nakakabahalang mga ulat mula sa ating mga front-liners, lalo na ukol sa kakulangan ng mga gamit na pamproteksyon at ng kapasidad para sa testing.

Matinding kalituhan at kawalan ng kasiguraduhan. Iyan ang bumalot sa buong Luzon nitong mga nakaraang araw.

Kaya’t kami ay nababahala na sa harap ng epidemyang ito ay dagdag na kapangyarihang maaring maabuso ang ipinapanukala.

Nananawagan kami na bukod sa magpokus sa pagpapatupad ng quarantine, kailangan ding palakasin ang mga social safety net para masigurong makabawi ang bawat isa at sa kabuuan, ang ekonomiya at pamayanan.

Kailangan nating isipin: Paano ang mga nasa laylayan? Paano natin sila matutulungan? Paano ang mga pamilyang umaasa lamang sa araw–araw na kita? Paano ang mga negosyo?

Tinutulak namin ang ilang payo ng mga eksperto:

1. Sapat na personal protective equipment para sa mga front-liners.

2. Sapat na testing kits para sa lahat ng mga nasa laylayan sa mga komunidad.

3. Sapat na medical equipment gaya ng ventilators at oxygen sa mga ospital.

4. Sapat na hospital bed para sa mga pasyenteng may COVID-19.

5. Bagong hospital wing para sa mga pasyenteng may COVID-19 (Ayon sa mga eksperto, pwedeng gawin ito sa Jose Rodriguez Memorial Hospital o Quezon Institute, kung saan meron pang espasyo.)

6. Dagdag na compensation at access sa mga temporary housing facilities para sa mga front-liners.

7. Sapat na isolation area para sa mga persons under investigation (PUI) at under monitoring (PUM).

8. Social safety net tulad ng unconditional cash transfer at food security para sa lahat.

9. Tulong pinansyal para sa mga arawan ang trabaho at kita.

10. Economic package para sa negosyong naapektuhan ng kalamidad.

Nauna nang nagmungkahi ang Minorya sa Senado tungkol sa supplementary budget, food supply, at logistics. Marami na ring mga eksperto sa ekonomiya ang nagsumite ng kanilang mga mungkahi kung paano mapapagaan ang epekto ng epidemyang ito hindi lamang para sa mga mahihirap at mga ordinaryong mamamayan, kundi pati na rin sa mga micro, small, at medium enterprises at mga may-ari nito.

Umaasa kami na papakinggan ito ng pamahalaan at, sa darating na mga araw, ay makakita ng kungkreto at agarang plano ukol dito.

Nandito kaming mga Senador upang tumulong sa pag-aksyon laban sa COVID-19. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay kakalimutan na natin ang trabaho ng isa’t isa. Pantay-pantay ang tatlong sangay ng pamahalaan at hindi maaring makakalamang ang isa. Kailangang respetuhin ang kanya-kanyang jurisdiction.

Nababahala kami na ang isinumiteng draft bill na nanghihingi ng emergency powers ay may mga probisyong labag sa Saligang Batas. Sa Section 6 on Penalties, hindi pwedeng gumawa ng penal laws ang ehekutibo. Trabaho ng mga senador at kongresista iyan.

Pokus dapat sa mga kagyat na pangangailangan: Personal protective equipment (PPEs) para sa mga frontline workers at free mass testing para sa lahat nang nangangailangan. Mayroon nang probisyon sa mga kasalukuyang batas ang nagpapahintulot ng mas mabilis na produksyon at procurement ng mga ito.

Palakasin din ang kakayahan ng mga LGU na suportahan ang kanilang mga nasasakupan dahil sila ang mas nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan.

Inuulit namin: PPEs, mass testing, at social safety nets. 

Nanawagan kaming mas maging bukas sana ang pamahalaan sa mga hinaing ng taong-bayan.”

PAHAYAG NI SEN. FRANCIS PANGILINAN SA EMERGENCY POWERS NGA BALAUDNON

Maminaw sa mga tawo sa nasud: PPE, libreng publikong eksaminasyon, ug sosyal nga seguridad nga mga pukot

“Ika-unom na nga adlaw sukad nang naay mas gipalambong kwarentinas sa komunidad sa tibouk Luzon. Sa sulod sa maong panahon, nakita nato ang pipila ka angay nga inisyatiba sa mga lokal nga gobyerno ug kabayanihan sa mga ordinaryong katawhan. Nakita usab nato ang pipila ka makabalakang mga taho gikan sa atong mga naa sa atubangan nga linya, ilabi na mahitungud sa kakulangan sa mgagamit nga para proteksyon ug ang kapasidad alang sa eksaminasyon. 

Grabeng kalibog ug kawala sa kasiguraduhan. Kana ang mibalot sa tibouk Luzon niining mga niaging adlaw.

Maong kami nabalaka nga sa atubangan sa kining epidemya kay ang dugang gahum pwedeng maabuso. 

Nanawagang kami nga gawas sa magpukos sa pagpatuman sa kwarentinas, kinahanglan usab nga pagkusugon ang mga sosyal nga seguridad nga mga pukot aron masigurong makabawi ang kada usa ug sa kinatibuk an, ang ekonomiya ug komunidad.

Kinahanglan natong huna hunaon: Unsaun ng mga naa sa gawas? Unsaun nato sila pagtabang? Unsaun ang mga pamilya nga nagsalig lamang sa adlaw-adlaw nga kita? Unsaun ang mga negosyo?

Ginatulod namo ang ilang sugyot sa mga eksperto:

1. Igo nga personal nga protektibong gamit alang sa mga anaa sa atubangan nga linya/frontliners.

2. Igo nga testing kits alang sa tanan nga mga naa sa laylayan sa mga komunidad.

3. Igo nga medikal nga gamit sa mga bentilador ug oxygen sa mga ospital.

4. Igo nga hospital nga katre alang sa mga pasyente nga naay COVID-19

5. Bag-ong hospital wing alang sa mga pasyenteng naay COVID-19 (Matud sa mga eksperto, pwedeng himoun kini sa Jose Rodriguez Memorial Hospital o Quezon Institute, kung diin naa pay mga espasyo.)

6. Dugang nga kompensasyon ug akseso sa mga temporaryo nga pabalay na mga pasilidad alang sa mga naa sa atubangan nga linya.

7. Igo nga isolasyon nga lugar alang sa mga tawo ilalom sa imbestigasyon (PUI) ug ilalom sa pagsunod (PUM).

8.  Sosyal nga seguridad sama sa dili kondisyonal nga pagpasa sa kwarta ug seguridad sa pagkaon alang sa tanan.

9. Tabang pinansyal alang sa mga adlawan ang trabaho ug kita.

10. Ekonomikong package alang sa negosyong naapektuhan sa kalamidad.

Nauna nang ga suhestiyon ang Minorya sa Senado mahitungud sa suplementaryong pundo, suplay sa pagkaon, ug mga lohistiko. Daghan na usab nga mga eksperto sa ekonomiya ang nagsumite sa ilang mga opinyon kung unsaon mapagaan ang epekto sa maong epidemya dili lamang alang sa mga kabus ug mga ordinaryong tawo, apan apil na usab ang mga micro, gamay, ug dagkong mga negosyo ug mga tag iya niini.

Naglaum kami nga paminawon kini sa gobyerno ug, sa muabot nga mga adlaw, kay makakita na ug kongkreto ug agarang plano mahitungud niini.

Ani-a kaming mga Senador aron mutabang sa pag-aksyon batok sa COVID-19. Apang dili buot pasabot niini kay kalimtan na nato ang trabaho sa usag usa. Angay ang tulo ka sangay sa gobyerno ug dili pwedeng makalabaw ang usa. Kinahanglang respetuhun ang iya iyang hurisdiksyon.

Nabalaka kami nga ang gesumiter nga draft bill nga nangayu ug dinaliang gahum kay naay mga probisyong dili uyun sa Saligang Batas. Sa Seksyon 6 sa mga Penalya, dili pwedeng gumawa ug mga penal nga balaod ang ehekutibo. Trabaho sa mga senador ug kongresista kana.

Angay nga pukos sa mga kagyat nga panginahanglan: Personal Protective Equipment ( PPE) alang sa mga trabahante sa atubangang linya ug libreng publikong eksaminasyon alang sa tanan nga nagkinahanglan. Naa nah mga probisyon sa mga maong balaod ang nagpatugot sa mas paspas nga produksyon ug prokurmento sa mga niini.

Pabaskogon usab ang kamauhan sa mga LGU nga suportahan ang ilahang mga nasakupan tungud sila ang mas nakabalo sa ilahang mga panginahanglan.

Usbon namo: mga PPE, mass testing, ug social security nets.

Nanawagan kaming mas mahimong abre unta ang gobyerno sa mga panawagan sa mga tawo sa nasud.”