Martial law extension a continuing violation of Constitution: Kiko

We call on the military to match its request for martial law extension with hard and justifiable facts. For instance, it should answer the question: How big and wide is the threat in the region that necessitates it to be placed under such declaration?

As it is, what we are hearing and seeing are facts and records from people’s organizations of intimidation and harassment by state forces and paramilitary groups.

The extension itself is a manifestation of martial law’s failure in the region. This is so because the military might could never solve the people’s woes deeply rooted in poverty, lack of jobs, absence of basic services.

We should also take note that we are heading toward the midterm elections, and a region under the control of the military could affect the campaigning of opposition candidates and those not allied with the administration.

The extension was and continues to be in violation of the Constitution. Martial law is an extreme measure to be imposed only in exceptional cases when there is actual rebellion or invasion and only for a very limited period. Such an extension violates the fundamental law.

**

Nananawagan tayo sa militar na ipaliwanag at patunayan ang hiling nitong i-extend ulit ang batas militar. Halimbawa, dapat nitong sagutin ang tanong: Gaano kalaki at kalawak ang banta sa rehiyon na kinakailangan pa na isailalim ito sa ganitong deklarasyon?

Ngayon pa lang, ang naririnig at nakikita natin ay mga patunay at ulat mula sa mga people’s organization ng pananakot at panggigipit ng mga pwersa ng estado at paramilitary groups.

Ang pagpapalawig mismong ito ay patunay na palpak ang batas militar sa rehiyon. Dahil hindi mabibigyang solusyon ng militar ang mga hinaing ng mamamayan, hinaing na nakaugat sa kahirapan, kakulangan ng trabaho, at kawalan ng mga batayang serbisyo.

Dapat din nating tandaan na palapit na tayo sa isang midterm elections, at ang isang rehiyong napasailalim sa kapangyarihan ng militar ay makaaapekto sa kampanya ng mga kandidato ng oposisyon at yung mga hindi kaalyado ng administrasyon.

Paglabag noon at patuloy na paglabag ngayon sa Saligang Batas ang extension. Ang martial law ay isang matinding hakbang na pinapataw lamang sa mga pambihirang kaso tulad ng aktwal na paghihimagsik o pananakop at sa loob lamang sa limitadong panahon. Ang nasabing extension ay labag sa ating pangunahing batas.