Martial law extension a continuing violation of Constitution: Kiko

December 4, 2018

We call on the military to match its request for martial law extension with hard and justifiable facts. For instance, it should answer the question: How big and wide is the threat in the region that necessitates it to be placed under such declaration?

As it is, what we are hearing and seeing are facts and records from people’s organizations of intimidation and harassment by state forces and paramilitary groups.

The extension itself is a manifestation of martial law’s failure in the region. This is so because the military might could never solve the people’s woes deeply rooted in poverty, lack of jobs, absence of basic services.

We should also take note that we are heading toward the midterm elections, and a region under the control of the military could affect the campaigning of opposition candidates and those not allied with the administration.

The extension was and continues to be in violation of the Constitution. Martial law is an extreme measure to be imposed only in exceptional cases when there is actual rebellion or invasion and only for a very limited period. Such an extension violates the fundamental law.

Nananawagan tayo sa militar na ipaliwanag at patunayan ang hiling nitong i-extend ulit ang batas militar. Halimbawa, dapat nitong sagutin ang tanong: Gaano kalaki at kalawak ang banta sa rehiyon na kinakailangan pa na isailalim ito sa ganitong deklarasyon?

Ngayon pa lang, ang naririnig at nakikita natin ay mga patunay at ulat mula sa mga people’s organization ng pananakot at panggigipit ng mga pwersa ng estado at paramilitary groups.

Ang pagpapalawig mismong ito ay patunay na palpak ang batas militar sa rehiyon. Dahil hindi mabibigyang solusyon ng militar ang mga hinaing ng mamamayan, hinaing na nakaugat sa kahirapan, kakulangan ng trabaho, at kawalan ng mga batayang serbisyo.

Dapat din nating tandaan na palapit na tayo sa isang midterm elections, at ang isang rehiyong napasailalim sa kapangyarihan ng militar ay makaaapekto sa kampanya ng mga kandidato ng oposisyon at yung mga hindi kaalyado ng administrasyon.

Paglabag noon at patuloy na paglabag ngayon sa Saligang Batas ang extension. Ang martial law ay isang matinding hakbang na pinapataw lamang sa mga pambihirang kaso tulad ng aktwal na paghihimagsik o pananakop at sa loob lamang sa limitadong panahon. Ang nasabing extension ay labag sa ating pangunahing batas.

Nanawagan kita sa militar nga ipasabot og pamatud-an ang basihanan sa ilang hangyo nga sumpayan pag usab ang Balaod Militar sa Mindanao.

Kinahanglan tubagon sa Armadong Kusog sa Pilipinas and pangutana: Unsa ka dako og kalapad ang bahad sa sa mga terorista sa Mindana nga kinahanglan pa ipatunhay og dugang pang panahon ang Balaod Militar?

Karun pa lang, ang nadungog og nakita nato kay ang mga pamatuod og pahibalo gikan sa mga people’s organization nga pagpanghadlok og pag piit sa mga pwersa sa estado og paramilitary groups batok kanila.

Ang pagpataas mismo niini nagpamatuod nga palpak ang batas militar sa rehiyon. Tungod kay wala mahatagan og solusyon sa militar ang mga mulo sa katawhan, mga mulo nga diin tinubdan sa kalisod, kakulangan sa trabaho, og ka walay mga basihan nga serbisyo.

Kinahanglan pod natong hinumduman nga hapit o duol na kita sa usa ka midterm elections, og ang usa ka rehiyon nga naha ubos sa gahom sa militar kay makaapekto sa kampanya sa mga kandidato sa oposisyon og katong mga dili kaalyado sa administrasyon.

Ang extension sa Balaod Militar nagpabilin og padayon nga sukwahi o supak sa balaod. Ang Balaod Militar subay sa Batakang Balaod angay lamang ipatuman kung grabe ang hulga ngadto sa estado pinaagi sa rebelyon og pag panakop og para lamang sa pinaka limitadong panahon. Ang extension sa Balaod military supak sa atong nag Batakang Balaod.