Message of condolences on the passing of Secretary Ramon “Mon” Jimenez from Sen. Francis “Kiko” Pangilinan

April 27, 2020

“Many will remember Sec. Mon as the man behind the famous campaign that took the world by storm. ‘It’s more fun in the Philippines’ resonated everywhere because he knew the heart of the Filipino. 

I had the privilege of working alongside MonJ in the Executive Department. I will always remember Sec. Mon as the man who loved and served his country well, in or out of government. 

Rest in peace, Sec. Mon!”

Sec. Mon mahinumduman isip ang tawo nga likod sa sikat nga kampanya sa turismo nga mipasikat sa nasud ang “It’s more fun in the Philippines.” Kini naglanog-lanug tibuok kalibutan tungod kay iyang nailhan ang katawhang Pilipino sa kinauyokan sa iyang kasing-kasing.

Aduna akoy pribilehiyo nga makatrabaho si MonJ sa departamento sa ehekutibo. Ako mahinumduman si Sec. Mon isip usa ka tawo nga gihiguma ug giserbisyohan ang nasud sulod ug gawas sa gobyerno.

Malinawong pagpanaw Sec. Mon!