NFA execs must answer for ‘bringing country to its knees’ due to rice price spikes: Kiko

November 26, 2018

MANILA – Officials of the National Food Authority must be held to account for the effective theft of government rice that resulted in spikes in rice prices, Senator Francis “Kiko” Pangilinan said Monday.

“Are we just going to forget it? We would like to know. If these are allegations, you have to look into it,” Pangilinan told government officials during the NFA budget hearing.

In previous Senate hearings, when commercial rice prices reached P70 in some parts of the country, traders and other stakeholders exposed the diversion of NFA rice, a clear violation of the law.

“The entire country was brought to its knees when rice prices went sky high due to massive corruption and incompetence in the NFA and no one gets punished. Billions of pesos of NFA rice where either diverted and billions of pesos worth of import quotas manipulated to favor select traders that led to the shortage of rice and no one is charged,” Pangilinan said.

“This reminds me of the billions of pesos worth of shabu smuggled through the BoC and no one is held to account,” he added.

Pangilinan explained that repackaging NFA rice as commercial rice and selling them at higher prices deprives consumers of available and affordable rice, a mandate of the NFA.

The presidential adviser on food security and agricultural modernization in the previous administration, Pangilinan pointed out that this is not simply mismanagement or negligence. He said diversion can only be done when traders are in cahoots with NFA officials.

“Is there an investigation on this matter? The report that favored traders were given accommodations in Bulacan, ano ang ginawa ng NFA rito? Ano’ng gagawin sa nangyaring hindi maganda?” he asked.

Pangilinan said manipulated rice price spikes cannot simply end with the resignation of former NFA Administrator Jason Aquino in September.

“May problema sa diversion and rebagging, sa MAV, binago pa raw ang country of origin para ma-accommodate ang iilan. Maraming concerns. Wala na si Mr. Aquino, pero ganoon na lang ba?” he said. (Diversion means NFA rice is diverted to commercial traders, while MAV refers to the minimum access volume of rice that the NFA is allowed to import.)

During his time as Chairman of the NFA Council, Pangilinan said the NFA’s Legal Department worked tirelessly to file cases against abusive and illegal rice traders.

“We sent a signal that rebagging is not allowed. We sent a signal that we buy low. This was an effort to do away with the abuses that a regulator like NFA can do — when they abuse their power to regulate,” Pangilinan said.

In order to have a clearer picture of what happened, Pangilinan also requested for the NFA’s Security Services and Investigation Department (SSID) to submit to his office by Friday a report detailing the alleged malpractices.

“Let us inform Secretary [Manny] Piñol that we will raise this in plenary. We can speed up the [budget] deliberations only when these matters are addressed,” he said.

This is the second hearing of the Senate Committee on Finance on the NFA budget. Before the Senate session adjourned in October, senators expressed their concern over malpractices in the NFA.

Pangilinan was chairman of the NFA Council from May 2014 to September 2015.

Para sa dinaliang paggula 26 sa Nobyembre 2018
Ang mga opisyal sa NFA kinahanglan manubag tungod ‘pagpaluhod sa nasod’ gumikan sa pagtaas sa presyo sa bugas humay: Kiko

MANILA – Kinahanglan hatagan of pagtagad sa National Food Authority ang padayon nga pagpangaway sa bugas nga gi angkat sa gobyerno nga mi resulta sa grabe nga pag taas sa presyo sa bugas humay diha sa kamerkadohan, ingon ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan nagkanayon niadtong Lunes.

“Ato na ba lang kining hikalimtan?” Gusto namo nga mahibal-an. Kun kini tumo-tomo lamang, angayan nga kini susihon.” Si Pangilinan nagsulti sa mga opisyales sa gobyerno niadtong pagdungog sa budget sa NFA. Sa milabayng mga hearing sa Senado, sa dihang ang presyo sa komersyal nga bugas miabot na sa P70 sa ubang bahin sa nasud, ang mga negosyante ug ang mga stockholders gibutyag ang pagpatipas sa NFA nga bugas, tataw nga paglapas sa balaod.

“Ang tibuok nasod napaluhod sa dihang ang presyo sa bugas humay nisaka pag-ayo tungod sa kaylap nga korapsyon ug kawalay katakos sa NFA ug nga walay ni bisan usa ang nasilutan. Binilyon ka piso sa NFA nga bugas humay ang gipasimang ug binilyon ka pisong kantidad sa import quota ang gimaniobra pabor sa mga piniling negosyante nga nisangpot sa kakulang sa bugas ug walay usa nga gipasanginlan.” pulong ni Pangilinan.

“Kini nakapahinumdom kanako sa billion ka pisong kantidad sa shabu nga gipahuyot pinaago sa BoC ug walay usa nga nagtagad,” dugang pa ni Pangilinan.

Gipatin-aw ni Pangilinan nga ang pag-repack sa NFA nga bugas ingon sa komersyal nga bugas ug pagbaligya sa mas taas nga kantidad naghikaw sa mga konsumedor sa anaa nga barato nga bugas humay, usa ka mandato sa NFA. Ang presidential adviser sa seguridad sa pagkaon ug modernisasyon sa agrikultura sa miaging administrasyon, si Pangilinan nipunting nga dili kini simpling sayop sa pagdumala o pagpasagad. Pulong niya nga ang diversion mamahimo lamang kun ang mga negosyante adunay kasuod sa mga opisyales sa NFA.

“Aduna bay imbistigasyon bahin niini? Ang taho nga ang pabor nga mga negosyante giabi-abi sa Bulacan, unsay gibuhat sa NFA niini? Unsa ma’y buhaton sa panghitabong dili maayo?” siya nangutana.

Si Pangilinan nagkanayon nga ang pagmaniubra sa presyo sa bugas humay dili lamang matapos sa pagbiya ni kanhi NFA Administrator Jason Aquino niadtong Septembre. “Adunay problema sa diversion ug rebagging, sa MAV, giusab pa kuno ang gigikanan nga nasud para maabot ang pipila lamang. Daghang mga kabalaka. Wala na si Mr. Aquino, apan mao na lang ba kini?” pulong niya.

(Ang diversion nagpasabot nga ang bugas gipatipas ngadto sa mga komersyal nga negosyante, samtang ang MAV nagtumong sa minimum nga gidaghanon sa pagsulod sa bugas nga gitugot sa importansyon sa NFA.)

Sa iyang termino sa pagka Chairman sa NFA Council, siya nagkanayon nga ang Legal Department sa NFA nagtrabaho nga walay kakapoy aron sa pagduso sa mga kaso batok sa mga abusado ug ilegal nga mga negosyante sa humay nga mahimo sa usa ka regulator sama sa NFA-sa dihang nag-abuso sila sa ilang gahum sa pagkontrol,” matud pa ni Pangilinan.

Harun makakita kita sa mas tataw nga hulagway sa nahitabo, si Pangilinan usab nagahangyo sa Security Services sa NFA ug sa Investigation Department (SSID) nga musumiti sa iyang buhatan sa Biyernes ug usa ka taho nga nagdetalye niing mga sayop nga mga binuhatan.

“Atong ipahibalo ni Secretary [Manny] Piñol nga kini isang-at sa plenaryo. Mahimo natong mapadali ang mga deliberasyon sa [badyet] kon kini nga mga butang matubag, “siya miingon. Kini mao ang ikaduhang pagdungog sa Senate Committee sa Finance sa badyet sa NFA.

Sa wala pa mahuman ang sisyon sa Senado niadtong Oktobre, ang mga senador nipahayag sa ilang kabalaka sa mga dili maayo nga mga binuhatan sa NFA. Si Pangilinan mao ang chairman sa NFA Council gikan niadtong Mayo 2014 hangtod sa Septembre 2015.