On the 35th death anniversary of Sen. Benigno “Ninoy” Aquino Jr.

August 21, 2018

Statement of Sen. Francis “Kiko” Pangilinan, Partido Liberal president, On the 35th death anniversary of Sen. Benigno “Ninoy” Aquino Jr.

As it was 35 years ago, we are one with the Filipino people in remembering Senator Ninoy Aquino on the anniversary of his death.

Thirty-five years ago, Ninoy returned home despite warnings that he could be killed. Because he wanted to be with his countrymen in fighting the dictator.

Ninoy fought a worthy battle. He sowed the seeds that kindled action toward reclaiming our freedom and democracy.

Facing death unafraid, he was among the first to create the domino effect that caused the dictatorship to fall.

The struggle continues — for right to life, for improved lives, for right to hold government accountable, for social services, for right to due process, for safe and healthy environment.

Now it is upon us, the people, especially today’s youth whose future is at stake, to bring about the change that Ninoy paid for with his life.

Now is the time to do our share and show how much we love our country.

Gaya rin noong 35 taong nakalipas, nakikiisa tayo sa sambayanang Pilipino sa paggunita kay Senador Ninoy Aquino sa anibersaryo ng kanyang pagkamatay.

Tatlumpu’t limang taon nang nakakaraan, bumalik sa bansa si Ninoy sa kabila ng mga babala sa kanya na maaari siyang patayin. Dahil nais niyang makasama ang kanyang mga kababayan sa pakikipaglaban sa diktador.

Marapat ang laban ni Ninoy. Nagpunla siya ng mga binhi na nagpasiklab ng pagkilos upang makamit ang ating kalayaan at demokrasya.

Hinarap ang kamatayan nang walang takot, isa siya sa mga unang lumikha ng domino effect na naging sanhi ng pagbagsak ng diktadurya.

Patuloy pa rin ang pakikibaka — para sa karapatang mabuhay, sa mas mabuting pamumuhay, sa karapatang hingin ang pananagutan ng pamahalaan, sa mga serbisyong panlipunan, sa karapatan sa due process, sa ligtas at maayos na kapaligiran.

Nakasalalay sa atin ngayon, tayong mga mamamayan, lalo na sa mga kabataang nakataya ang kinabukasan, na magdulot ng pagbabago na naging kapalit ng buhay ni Ninoy.

Ngayon ang panahon para gawin ang ating bahagi at ipakita kung gaano natin kamahal ang ating bansa.