On the Senate Resolution seeking the resignation of Health Secretary Francisco Duque III

April 16, 2020

“We support the resolution.

On record na sa Pebrero hearing pa lang sa Senado ay pinuna na natin ang kakulangan sa aksyon ng liderato ng Department of Health ukol sa COVID. On record sa nasabing hearing na ‘failure of leadership’ ang tawag natin sa nakita natin sa naging kilos ni Duque.

To our January 28 call for a travel ban on visitors from COVID epicenter Wuhan and other parts of China, Secretary Duque publicly opposed a total travel ban saying there were diplomatic repercussions. Inuna pa ang interes ng China kaysa sa kaligtasan ng mga Pilipino.

At the same hearing, Secretary Duque was oblivious to the escalating health crisis. He revealed his incompetence as he was unaware that only 17 percent contact tracing of the first confirmed (January 30) COVID positive patient was done and he was also unaware that 31 of the reported 80 PUIs came from Wuhan. DOH failed to do contact tracing of the 31 PUIs, as well as the first confirmed COVID case who arrived on January 21. All these failures led to the spread of the disease.

Naghugas ng kamay.

Mahigit dalawang buwan na ang nakalipas, pero wala pa rin kaming nakitang pagbabago sa makupad at malabong pagpapatupad ng mga anti-COVID effort. Napigilan sana ang pagkalat ng COVID. Nagawan sana ng paraan ang kawalan ng PPEs sa mga ospital. Napigilan ang pagkamatay ng ating mga kababayan at mga magigiting na frontliner.

Hanggang ngayon, hindi maayos ang contact tracing, ang travel restrictions, at mass testing. Kailangan ng malinaw at totoong datos para malabanan ang sakit.

Matagal-tagal nang may State of National Emergency. Kailangan ng malinaw na pagtingin sa problema, mabilis na desisyon, at mas mabilis na aksyon. Sinuman ang papalit sa kanya ay dapat may ganitong mga qualification.”

Pamahayag ni Sen. Francis “Kiko” Pangilinan mahitungod sa resolution sa Senado sa pagkanaug sa position isip kalihim sa maayong panglawas ni  Dr. Francisco Duque III

“Kita nagsuporta sa resolusyon.

Sa Pebrero nga pagdungog sa Senado ato nang gihinaway gipuna ang kakulangan sa aksyon sa liderato sa Department of Health mahitungud sa COVID-19. Sa talaan sa naingong pagdungog ang ‘kapakyasan sa pagpangulo’ ang atong nakita sa nahimong lihok ni Duque.

Noadtong Enero 28 nga tawag alang sa usa ka travel ban sa mga bisita gikan sa sentro sa COVID nga Wuhan ug sa ubang mga bahin sa China, si Secretary Duque publikong nisupak sa usa ka malangkubong travel ban pinaagi sa pag-ingon nga adunay mga diplomatikong butang ang maapektohan. Gi-una pa ang interes sa China kaysa sa kaluwasan sa mga Pilipino.

Sa samang panagdungug, si Secretary Duque nahikalimut sa nagkagrabe nga krisis sa panglawas. Siya nagpadayag sa iyang pagkainutil ingon nga siya wala mahibalo nga 17 porsiyento lamang contact nga pagsubay sa unang nakumpirmahan (Enero 30) COVID positibo nga pasyente gibuhat ug siya wala mahibalo usab nga 31 sa report 80 PUIs kay gikan sa Wuhan. Ang DOH napakyas sa pagbuhat sa contact nga pagsubay sa 31 ka mga PUIs, ingon man sa unang napamatuod nga COVID na kaso nga miabot sa pagka Enero 21. Ang tanan niini nga mga kapakyasan maoy sinugdanan sa pagkaylap sa sakit.

Naghugas sa kamot.

Subra duha ka bulan na ang nilabay, pero wala pa gihapon kita’y nakitang pagbag-o sa walay klarong pagpatuman sa mga anti-COVID nga paningkamot. Napugngan unta ang pagkaylap sa COVID. Nabuhatan unta og pamaagi ang kawalay mga PPE sa mga ospital. Napugngan ang pagkamatay sa atong mga tagi lungsod ug mga maisog na frontliners

Hangtud karun, dili maayo ang contact tracing, ang pagdili sa pagbiyahe, ug mass testing. Kinahanglan og klaro ug tinuoray nga datos para malabanan ang sakit.

Dugay-dugay na nga adunay state of National Emergency. Kinahanglan og klaro nga pagtan-aw sa problema, paspas na desisyon, ug mas paspas na aksyon. Kung kinsa man ang muhulip kaniya kinahanglan adunay mga in-ani nga qualification.”