Paglaot

Tuwing sila’y pumapalaot, hinaharap ng ating mga mangingisda ang init ng araw o ang mga malalakas na bagyo upang may maiuwing pagkain sa kanilang pamilya. Ang ating mga mangingisda ay responsable, masipag, at maparaan. Nakakalungkot lamang na hindi pa sapat ang suportang natatanggap nila mula sa pamahalaan. Alamin natin ang kanilang mga kwento. Sino nga ba ang mga nagpapakain sa atin?