Pahayag Ni Senador Francis Pangilinan Sa Arbitral Tribunal Ruling: Tiyakin Ang Pilipino Ay Makakapangisda Nang Walang Takot Sa West Philippine Sea

July 12, 2016

MVI_0624

Masaya nating tinatanggap ang hatol bilang tagumpay ng sambayanang Pilipino at ng mga bayang tutol sa malakawang nine-dash line claim ng China. Ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration ay pwedeng magsilbing muling panimula sa naantalang diplomatikong relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Binibigyan nito ang mas maliit na bayan tulad ng sa atin ng mas malaking kalamangan sa pagharap sa isang dambuhalang bayang tulad ng China.

Kasabay ng pag-upo ng panibagong administrasyon, pinahihintulutan ng hatol ang magkabilang partido na makapag-usap nang may panibagong perspektibo. Ang China at ang Pilipinas ay nagkaroon ng tao-sa-taong interaksyon na tumagal ng isang milenya. Ang dalawang bayan ay parehong mayroong masakit na kasaysayan ng pang-aalipusta bilang mga kolonya ng dayuhang mananakop. At ang kanilang pag-okupa sa mga bahura ng West Philippine Sea ay nagbibigay sa atin ng magkahalintuad na pangamba bunga ng kasaysayang ito.

Ngayong lumabas na ang desisyon, dapat na maging bukas ang Pilipinas sa bilateral o multilateral na pag-uusap sa ibang claimant nations bilang isang paraan upang umusad ang mapayapang paglutas sa alitan. At sa mga negosasyong ito, kailangang matiyak ang dalawang bagay: na ang mga koral at maritime ecology sa South China Sea ay di masisira, at ang mga Pilipinong mangingisda ay makapagpapatuloy sa kanilang kabuhayan nang pangmatagalan at makapapangisda sa tradisyunal nilang pinangingisdaan nang walang takot.