Pangilinan condoles with families of soldiers in Sulu plane crash

July 5, 2021
[tabgroup nav_size=”small” align=”right”] [tab title=”Eng”]

We offer our deepest sympathies to the families of the plane crash victims in Sulu.

This is indeed a devastating incident for our Filipino soldiers who brave the frontlines every day to carry out their duty of protecting and serving their fellowmen.

As we urge full assistance to their bereaved ones, we also seek a thorough investigation on cause of the crash and to find ways to avert another tragedy.

As they risk their lives in performing their tasks, our soldiers deserve better equipment and hardware to make every flying safe.

[/tab] [tab title=”Fil”]

“Nakikiramay ako sa pamilya ng mga biktima ng pagbagsak ng eroplano sa Sulu.

Talaga namang nakakapanlumo ang insidenteng ito sa mga Pilipinong sundalong sinusuong ang frontlines para magampanan ang kanilang tungkuling ipagtanggol at paglingkuran ang kanilang kapwa.

Habang inuudyok natin ang ganap na tulong sa mga naulila, hangad din natin ang masusing imbestigasyon sa naging sanhi ng pagbagsak ng eroplano at maghanap ng paraan para maiwasan ang isa pang trahedya.

Habang binubuwis nila ang kanilang buhay sa pagtupad ng kanilang tungkulin, nararapat ang mas maayos na kagamitan at hardware para mapanatiling ligtas ang paglipad ng ating mga sundalo.”

[/tab] [/tabgroup]