Pangilinan to Comelec: Siguruhing payapa ang halalan

April 20, 2022

“Kinokondena natin ang barilan na nangyari sa miting ni Ka Leody De Guzman kasama ang mga lider ng Manobo-Pulangiyon sa Bukidnon kahapon. Lima ang nasaktan, kabilang ang apat na katutubo at isa ang volunteer.

Election period ngayon at merong firearms ban. Ano ang nangyayari, Comelec?

Dapat niyong panghawakan nang maigi ang kondukto hindi lang ng eleksyon kundi pati rin ng kampanyan.

Dapat itigil ang mga karahasan na nagaganap kaugnay ng halalan.

Dapat ipakita ng Comelec na hindi ito inutil laban sa karahasan.

Tungkulin ng Comelec na siguruhing mapayapa, malinis, at tapat ang eleksyon at kampanya.”