Pangilinan to govt: Use P3.767-trillion budget to ensure food, jobs for Filipinos

August 28, 2018

3.767 trillion pesos ang laki ng badyet ng gobyerno ngayong 2018. Pinag-uusapan na naman ng Kongreso ang badyet sa susunod na taon.

Sa ganyang kalaking halaga, at pagkatapos ng dalawang taon sa poder, dapat hindi na malaking problema ang napakabatayang usapin ng pagkain at trabaho. Iniwan ng nakaraang administrasyon ang ekonomiya nang maayos at pabuti.

Bakit araw-araw na lang, merong usapin ng 70-piso kada kilong bigas, bukbok na bigas, pag-i-import ng galunggong na may formalin, pagkalahati ng presyo ng kopra, at kung anu-ano pa? Nasaan ang gobyerno?

The national budget for this year 2018 is 3.767 trillion pesos. Congress is again talking about next year’s budget.

With that huge an amount and after two years in power, the most basic issues of food and jobs should not be the central problem. The last administration left the economy booming.

So every day, why do we have issues of 70-peso per kilo of rice, rice infected with weevils, importing formalin-laced round scad, halved prices of copra, and so many others? Where is the government?