Plugging ‘leaky’ PhilHealth reimbursement system makes for better COVID response: Pangilinan

August 14, 2020

THE suspension of the “leaky” hospital reimbursement system of the Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) is a temporary yet critical measure in the fight against corruption and more importantly, in efforts to lead to a better COVID-19 response which the people deserve, Senator Francis “Kiko” Pangilinan said Friday.

“It’s a step that should have been done earlier. Kung binubulsa ang COVID funds sa IRM system, bakit itutuloy ang sistema?” the senator said, referring to PhilHealth’s Interim Reimbursement Mechanism (IRM) which was exposed in the Senate hearings to have leakages.

“Pag tumutulo ang balde dahil may butas, isasarado muna natin ang gripo at tatapalan ang butas para maayos ang pag-imbak ng tubig, ‘ika nga,” said Pangilinan.

Pangilinan was among the senators who earlier called for the PhilHealth’s IRM suspension amid overwhelming graft allegations against executives and leakages in the reimbursement system that has depleted the state health insurer’s funds.

Pangilinan is calling for the creation of an independent body composed of state auditors, Department of Health (DoH) representatives, and credible PhilHealth executives to examine the agency’s books to see where every centavo went, and to formulate proposals on how to stop the bleeding of funds.

“Let us use this time to purge the PhilHealth records of unauthorized recipients and other anomalous transactions and preserve whatever peso is left in the agency’s coffers,” he said.

“It is also vital to protect the money coming in from members’ contributions because this will help sustain the agency’s fund life. And all this must be done quickly as the COVID cases continue to rise,” Pangilinan added.

Pangilinan stressed that COVID-related subsidies to members should be prioritized such as testing and treatment of patients.

In these hard times when many are out of jobs and are just trying to make both ends meet, it is crucial that the government makes its presence felt especially among the poor Filipinos, the senator added.

Earlier, the Senate committee of the whole heard testimony that key PhilHealth officials had been bleeding the health insurer since 2013, pocketing up to P15 billion in 2019 alone.

As of August 13, the total number of COVID cases in the country is almost 150,000 with almost 2,500 deaths.

Pagsampong sa ‘buslot’ nga sistema sa pag-reimburse sa PhilHealth maayong tubag sa Covid: Pangilinan

Ang pagpahunong sa “buslot nga sistema sa pag-reimburse sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) temporaryo apan critical nga aksyon sa pagkontra sa corruption. Apan mas importante, sa mga paningkamot mao ang mas maayo nga pagpangulo sa Covid-19, nga mao usab ang gikinahanglan sa katawhan, miingon si Sen. Kiko Pangilinan niadtong Byernes.

“Kini nga lakang gihimo na unta sayo pa. Kung gibulsa ang Covid funds sa IRM system, ngano ipadayon man ang sistema?”, matud pa sa senador, nga mitumbok sa PhilHealth’s Interim Reimbursement Mechanism (IRM) nga nabulgar sa pagdungog sa Senado. 

“Kung ang balde nagtolo, tungod kini kay adunay lungag, busa, sirag-an una ang gripo unya tapakan ang lungag aron makasalod sa tubig,” saysay ni Pangilinan. 

Si Pangilinan isa sa mga senador nga nanawagan sa pagsuspenso sa IRM taliwala sa alegasyon sa grabeng iregularidad batok sa mga namuno sa ahensya, sa pagkawala sa pundo ubos sa reimbursement system nga miresulta sa pabhubas sa pundo sa pampublikong ahensya sa kasigurohan sa panglawas. 

Nanawagan si Pangilinan sa pagmugna og usa independiente nga grupo nga salmotan sa mga auditor sa estado, Department of Health, masaligan nga opisyal sa PhilHealth aron imbestigahan ang libro sa panudlanan sa pundo, masuta asa nakapaingon ang pundo ug maghimo og mga sugyot nga palisiya aron paundang ang pagbanaw sa pundo.

“Atong pahimuslan kini nga panahom aron limpyohan ang mga rekord sa PhilHealth sa ginadili nga mga tigdawat ug uban pang mga ma-anomalyang transaksyon ug mapreserba ang unsa man kwarta sa panudlanan sa ahensya,” ingon ni Pangilinan. 

Mahinungdanon nga panalipdan ang kwarta gikan sa mga membro nga nagtampo tungod kay kini ang makatabang og sustiner sa pundo sa ahensya. Ug kinahanglan dalion kini kay ang mga kaso sa Covid nagpadayon pagdaghan,” dugang ingon ni Pangilinan.

Si Pangilinan mihingusog nga ang Covid nga subsidyo sa mga member mahatagan og prayoridad, sama sa testing ug pagtambal sa pasyenti. 

Niining panahon sa kalisud, diin daghan ang nawag-an sa trabaho ug naningkamot lang nga mabuhi, kritikal nga ang presensya sa gobyerno mabati sa katawhan, ilabina ngadto sa mga kabus nga Filipino,” dugang sa senador.  

Sa sayo pa, ang komitiba sa Senado sa pangkinatibuk-an midungog sa mga testimonya nga ang mga yaweng opisyal sa PhilHealth nagpabanaw sa pundo sa ahensya sukad sa 2013, diin mokabat sa P15 bilyones ang nabulsa sa 2019 lamang.

Sa Agosto 13, ang kinatibuk-ang numeros sa kaso sa Covid sa nasud sobra na sa 150,000, diin hapit sa 2,500 na ang namatay.