Sa Radikal na Pagmamahal lamang Maypag-asa ang Bayan: Pangilinan

November 30, 2021

“Binibigyan pugay natin ngayong araw ang buhay ni Andres Bonifacio, Supremo ng Katipunan, Ama ng Rebolusyon ng Pilipinas.

Alam niyo ba na si Bonifacio ay may lihim na pangalang Maypag-asa.

Tunay na naging pag-asa sa paglaya ng Pilipinas mula sa pananakop ng dayuhang Espanya.

Pinamunuan ni Ka Andres ang Sigaw ng Pugad Lawin na naging hudyat ng himagsikan laban sa dayuhang Espanya. Namatay sa kamay ng mga ganid sa kapangyarihan, mga taksil sa rebolusyon, mga Pilipinong kababayan.

Huwag hayaan muling mamatay ang pag-asa sa kamay ng ilan na walang hinangad kundi kapangyarihan, hindi ang kapakanan ng taong bayan.

Ngayong humaharap tayo sa isa na namang madilim na yugto ng bansa — matinding krisis pang-kalusugan, pang-ekonomiya, at korupsyon sa ating bayan — bitbitin natin ang diwa ng rebolusyon ng dakilang pag-ibig, dahil radikal Ang Pag-Ibig sa Tinubuang Lupa.

‘Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala.’

Sa Radikal na Pagmamahal lamang Maypag-asa ang Bayan.”