Sen. Francis Pangilinan’s Statement on Proclamation on State of National Emergency Due to ‘Lawless Violence’

September 6, 2016

We recognize that the President has intelligence information that we do not possess that gives him a better sense of the law and order situation nationwide which we assume guided him in his decision to make such a declaration.

fnp

We would like to be clarified however regarding the actual state of criminality and lawlessness in the country considering that only last week the Philippine National Police had said that crime had in fact gone down by almost half or 49 percent in the first two months after the anti-drug campaign was launched.

Kinikilala nating merong intelligence information ang Pangulo na wala tayo; dahil dito, mas kapado niya ang kalagayan ng batas at kaayusan sa buong bansa na siyang gumabay sa kanyang pasyang magbigay ng ganoong deklarasyon.

Ibig lang nating malinawan sa tunay na kalagayan ng criminality at lawlessness sa bayan dahil noong isang linggo lang, sinabi ng Philippine National Police na bumaba na ang kriminalidad nang halos kalahati o 49 porsyento nung unang dalawang buwan matapos ilunsad ang anti-drug campaign.