Sen. Kiko on Sr. Patricia Fox’s deportation

April 25, 2018

This deportation of a 71-year-old, ailing nun is most deplorable. The act is not a sign of strength, it is in fact a sign of weakness. Harrassing human rights advocates and faith-based organizations and individuals may succeed in the short run but it will eventually fail. Gestapo-like tactics will only strengthen the people’s resolve to resist. Hitler’s 1,000 years of the Third Reich ended just after a few years.

Ang pag-deport sa 71 taong gulang na madreng mahina na ay labis na nakakadismaya. Ang hakbang na ito ay hindi tanda ng lakas kundi tanda ng kahinaan. Maaari silang magtagumpay pansamantala sa panggigipit sa mga human rights advocates at mga faith-based organizations at mga indibidwal ngunit sa huli ay mabibigo rin ito. Lalo lang mapapalakas nitong mga mala-Gestapong taktika ang paninindigan ng mamamayan para lumaban. Nagwakas ang 1,000 taon ng Third Reich ni Hitler matapos lamang ng ilang taon.