SPONSORSHIP SPEECH BY SEN PANGILINAN ON THE COMMITTEE REPORT ON THE COCO LEVY TRUST FUND BILL

November 9, 2016

The Supreme Court’s decision yesterday was a move to erase our collective memory. Of the illegal arrests, detentions, tortures, killings. And the plunder during martial law. For there was systematic robbery of people’s money, as several Supreme Court decisions have said. One of those decisions is on the coco levy.

Committee Report 8, Coco Levy

That was yesterday. Today we move against forgetting. Today we will prove once again that the dictator does not deserve a place at the Libingan ng mga Bayani. Today we sponsor the committee report on the bill, Creating the Coconut Farmers and Industry Trust Fund, Providing for its Management and Utilization, and for other Purposes.

Tulad ng pinakita sa video kanina, pinataw ang coco levy sa magniniyog sa ilalim ng batas militar. Ito’y para umano sa pagpapaunlad ng industriya ng pagniniyog. Sa halip, ang pera binulsa at tinuring na personal na pondo ng mga crony ng diktador. Mahigit apat-na-pung taon nang nakabimbin ang pondo dahil sa mga asunto sa korte. Umabot na sa 75 billion pesos ang halaga nito. Korte Suprema na ang nagsabi: Para ito sa ating mga magniniyog.

Iyan mismo ang sinusunod ng ating panukalang batas. Ano’ng namumukod na mga katangian ng panukalang batas na ito? Una, tinatalaga na ang pera’t ari-ariang bunga ng coco levy, pagpapaunlad ng kabuhayan ng magniniyog. Ikalawa, tinatalaga ang pondo bilang perpetual trust fund. Panghabambuhay, na ang gagamitin lang ay ang interest income. Ikatlo at ikaapat, bubuo ito ng isang tagapangasiwa ng pondo, ang Trust Fund Committee. Anim sa labing-isang miyembro, o mayorya nito, ay galing sa hanay o kinatawan ng magniniyog. Ito ay pamumunuan ng Secretary of Finance kasama ng Secretary of Agriculture. Ikalima, mayroon itong plano kung paano pauunlarin ang industriyang pagniniyog, ang coconut development plan. At ika-anim, sa lahat na yugto ng pagpapatupad ng batas na ito, kasama ang magniniyog.

I lost my father this January. Before his death, he was already losing his memory. For us who love him, his death as well as his loss of memory was painful.

But what does it mean to lose our memory?

May nabasa akong insight mula sa isang caregiver ng isang may Alzheimer’s. Sabi niya: “Pag may nawawalan ng braso o binti, alam natin kung ano ang nawawala. Pero pag nawawalan ng alaala, mas malaki ang nawawala. Hindi lang alaala. Dahil ang alaala, hindi lang tungkol sa natatandaan. At ang pagkawala ng alaala, hindi lang tungkol sa pagkalimot.

“Ang alaala ay tungkol din sa pagpapatuloy o continuity, at sa pagbuo ng kahulugan o meaning, at ng pagkakaugnay-ugnay o relationship. Hindi lang ito tungkol sa atin, kundi pati sa mga nasa paligid natin. Kasama ito sa lahat ng bahagi ng buhay: sa pagsasalita, pagkatuto, at pagbuo ng mga relasyon.”

Kaya bilang isang bansa, kailangan nating makaalala. Hindi tayo pwedeng makalimot. Bunga ng mahabang pakikibaka ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa coco levy. Kaya mayroon tayong 75 bilyong piso ngayon. Ito’y mga pera’t ari-ariang nagmula sa ninakaw ng diktador at ng kanyang mga crony sa ating magniniyog. Maibabalik na natin ito sa kanila.

Itong mga ito, hindi natin kakalimutan. Narito tayo ngayong lahat dahil lumaban tayo sa diktadura. Yan ang pagpapatuloy. Nirerespeto natin ang lahat ng nagbuwis ng kanilang dugo’t pawis, ng kanilang luha’t buhay. Yan ang kahulugan. Mahirap at wala pa ring pagkakapantay-pantay sa Pilipinas dahil wala pa ring katarungan. Yan ang pagkakaugnay-ugnay.

Muli’t muli, ating tatandaan ang ating pinanggalingan, para mas malinaw ang ating patutunguhan.

Pagkat ang kwento ng coco levy ay kwento ng magniniyog. At kwento rin natin. Ng pang-aapi at pang-aabuso sa kanila. At sa atin. Ng pagpapanatili sa kanilang kahirapan. At sa ating bayan.

Pero, ito rin ay kwento ng ating pakikibaka. Ng ating pagkakabuklod-buklod. Ng ating tagumpay.

Ang pagsasabatas na ito ukol sa coco levy ang magpapatibay ng ating mga alaalang ito. At ng ating paninindigan upang mabigyan sa wakas ng katarungan at mas magandang kinabukasan ang ating magniniyog.

Magandang hapon po.