STATEMENT OF LIBERAL PARTY PRESIDENT FRANCIS PANGILINAN ON ALLEGED REVGOV

November 20, 2017

Heto ang ating matinding pangamba sa rev gov na panukala:

Ang rev gov at diktadura, walang pinagkaiba.

Wala nang demokrasya at kalayaang mamahayag at magsalita.

Wala nang buhay at pamumuhay na ligtas sa dahas mula sa mga tiwaling pulis na mamamahala.

Wala nang eleksyon dahil term extension ng mga nakaupo at appointment na lang ng mga sipsip sa pulitika.

Wala nang hadlang na ilako at ibenta ang ating karagatan at mga lupain sa Tsina.

Ikukulong ang mga tutol upang wala nang tutuligsa sa hindi tama.

Wala nang aksyon, at ibabaon na sa limot ang BOC P6.4-billion shabu smuggling na sabwatan ng ilang mga malalapit sa mga nakaupo at sindikato ng iligal na droga.

Walang kapantay na pang-aabuso, patayan, at kurakot ang magiging resulta.

Tulad na lang ng matinding pang-aabuso ng giyera laban sa iligal na droga, magiging mapang-abuso din ang rev gov nila.

Heto ang ating agam-agam sa rev gov na panukala.

Tutulan ang iligal at diktadurang rev gov, ngayon na!

Here’s why we fear the proposed rev gov:

Rev gov and dictatorship are one and the same.

No more democracy, freedom of the press and freedom of speech.

No more safety in life and livelihood from corrupt police officials.

No more elections because there will only be term extension for incumbents and appointments to the obsequious in politics.

No more hindrance to sell our lands and seas to China.

Those who oppose will be imprisoned so that no one can express dissent to wrongdoings.

No more action and a total forgetting of the BOC P6.4-billion shabu smuggling conspiracy of those close to people in power with links to illegal drugs syndicates.

Unparalleled abuse, killings, and corruption will be the result.

Just like the excessively abusive war against drugs, rev gov will be abusive as well.

These are our misgivings to the proposed rev gov.

Stop the illegal and dictatorial rev gov, now!