ON NEW CABINET APPOINTMENTS

May 12, 2017

Public office is public service that needs competence, integrity, and passion. All government offices are integral to the success or failure of government, as well as the Filipino people.

On Mocha Uson’s appointment to the Presidential Communications Operations Office, many, including government workers doing critical work for lower pay who have been contractual for a long time, feel slighted. We share their sentiment. Uson also looks down on Philippine media practitioners as chroniclers of the nation’s story. In March this year, without provocation, she used her radio program to bash Liberal Party chairperson Vice President Leni Robredo, calling her names and disrespecting her person, her office, and the millions who voted for her.

The installation of military men in the bureaucracy could also be a portent, and is a cause of concern. First, former military chief of staff retired Gen. Roy Cimatu was appointed to head the Department of Environment and Natural Resources. Now current military chief of staff Gen. Eduardo Ano will take over the helm of a civilian agency, the Department of Interior and Local Government, after he retires in October. Do these appointments mean the militarization of the government bureaucracy?

The success of government is the success of the nation. We wish the new Cabinet officials good luck as we keep vigilant watch.

Lingkod bayan ang public office na nangangailangan ng kakayahan, integridad, at sigasig. Ang lahat ng tanggapan ng gobyerno ay mahalaga para sa tagumpay o kabiguan ng pamahalaan, maging ng mamamayang Pilipino.

Sa pagkakatalaga ni Mocha Uson sa Presidential Communications Operations Office, medyo nasaktan ang marami, kabilang ang mga manggagawa sa gobyerno na gumagawa ng kritikal na tungkulin, may mababang suweldo, at matagal nang kontraktwal. Nakikiisa kami sa kanilang sentimyento. Minamaliit ni Uson ang Philippine media practitioners na taga-salaysay ng kuwento ng ating bayan. Nitong Marso ng taong ito, ginamit niya ang kanyang programa sa radio para insultuhin si Liberal Party chairperson Vice President Leni Robredo. Kinutya at binastos ni Uson ang kanyang pagkatao, opisina, at ang milyun-milyong bumoto sa kanya.

Nakapagpaalala rin ang pagtatalaga ng mga militar sa burukrasya. Una, si dating military chief of staff retired Gen. Roy Cimatu ay itinalaga para pamunuan ang DENR. Ang kasalukuyang military chief of staff na si Gen. Eduardo Ano ang papalit naman bilang kalihim ng DILG, pagkatapos niyang magretiro sa Oktubre. Gigising ba tayo isang araw na nasa pamumuno na tayo muli ng militar?

Ang tagumpay ng pamahalaan ay tagumpay ng bayan. Binabati namin ang mga bagong talagang opisyal ng gabinete.