Statement of Sen. Francis “Kiko” Pangilinan on lowering of minimum age of criminal responsibility

January 22, 2019

Mahigit nubenta porsyento ng mga batang sangkot sa kriminalidad ay mga batang galing sa mahihirap na pamilya, hindi na makapag-aral, at hiwalay ang mga magulang o broken homes.

Kahirapan at gutom ang ugat ng problema ng mga batang paslit. Dagdag sahod at kita, trabaho, pagbaba ng presyo ng mga bilihin, makapagtapos ng pag-aaral ang solusyon, hindi pagkulong sa ating mga anak at pagmamaltrato sa kanila. HIndi kamay na bakal ang solusyon.

Ayusin ang pagpapatakbo ng ating ekonomiya nang gumanda ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino at maalagan nang husto ang ating mga anak. Yan ang dapat tutukan ng administrasyon.

More than 90 percent of children involved in criminal activities come from poor families, can’t go to school, and have separated parents or from broken homes.

Poverty and hunger are the roots of the problems of these children. Additional pay and income, jobs, lower prices of goods, and being able to finish their education are the solutions, and not jailing our kids and mistreating them. An iron fist is not the solution.

We should improve how we run our economy so that the lives of every Filipino family will improve and take good care of our children. That is what the administration should be focusing on.