Statement of Sen. Francis “Kiko” Pangilinan, Partido Liberal president, On job losses due to federalism

August 11, 2018

Proponents of Charter change in the Duterte administration should heed the warnings made by the government’s own economic team of possible job losses with the shift to a federal form of government.

Top public officials say that 95% of the 1.46 million employees of the national government will lose their job. That’s about 1.387 million people, or the equivalent of the combined populations of Pateros, Makati, San Juan, and Mandaluyong in 2015.

Without even talking about the impact on families, this loss of jobs scenario alone painted by the country’s economic managers is too much a price to pay for Charter change, as proposed.

Dapat pakinggan ng mga may pakana ng Charter change sa administrasyong Duterte ang mga babala mismo ng economic team ng pamahalaan ng posibleng mawawalan ng trabho dahil sa pagpalit tungo sa isang pederal na uri ng pamahalaan.

Sabi ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan, 95% ng 1.46 milyong empleyado ng national government ang mawawalan ng trabaho. Yan ay 1.387 milyong tao, o katumbas ng pinagsamang populasyon ng Pateros, Makati, San Juan, at Mandaluyong noong 2015.

Kahit di pa natin isali ang impact sa mga pamilya, itong scenario ng mawawalan ng trabaho pa lang na inilarawan ng mga economic manager ng bansa ay sobra-sobrang kabayaran na para sa Charter change na kanilang ipinapanukala.