STATEMENT OF SEN. KIKO PANGILINAN ON PEACE TALKS BETWEEN GPH AND CPP-NPA-NDF

August 26, 2016

We welcome the silencing of the guns brought on by the indefinite ceasefire between the GRP and the CPP NPA NDF.

SFNP profie

We laud the Duterte Administration’s peace efforts both with the communist insurgents as well as the Muslim secessionists.

Let us give peace a chance and hopefully these efforts will lead to the silencing of the guns for all time.

Both the indefinite ceasefire and the GRP panel’s recommendation to President Rodrigo Duterte to grant amnesty to all political prisoners are concrete progress in the country’s decades’ long quest for peace. This also ends the five-year impasse on the formal talks in the peace negotiations between the two parties.

We, as member of the Senate, will support the general amnesty, which is subject to congressional approval, once we have received all the supporting documents from both parties.

Ending the bloodshed of Filipinos by fellow Filipinos over age-old problems of poverty, inequality, and injustice is a big step forward toward ending these root causes of the armed conflict, these triple threat obstacles to progress and peace.

Malugod nating tinatanggap ang pagtahimik ng barilan bunga ng indefinite ceasefire sa pagitan ng GRP at ng CPP NPA NDF.

Pinupuri natin ang Pamahalaang Dutere sa mga pagsisikap nito tungo sa kapayapaan di lang sa mga komunistang rebelde pero pati na rin sa mga Muslim na separatista.

Bigyan natin ng pagkakataon ang kapayapaan at umaasa tayong ang mga ito ay tuluyan nang magpapatahimik na sa barilan sa lahat ng panahon.

Parehong ang indefinite ceasefire at ang mungkahi ng GRP kay Pangulong Duterte na magbigay ng general amnesty sa lahat ng detenidong politikal ay kongkretong pag-unlad sa deka-dekadang paghahanap ng kapayapaan ng bayan. Ito rin ay nagwawakas sa limang-taong pagkabitin sa mga pormal na usaping pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang panig.

Bilang miyembro ng Senado, sinusuportahan natin ang general amnesty na paksa ng isang pagsang-ayon ng kongreso kapag natanggap na natin ang mga supporting documents mula sa dalawang panig.

Ang pagwawakas ng pagdanak ng dugo ng Pilipino sa kapwa Pilipino dahil sa daan-taong suliranin ng kahirapan, di pagkapantay-pantay, at kawalang-katarungan ay isang malaking hakbang upang wakasan na ang mga ugat ng armadong tunggaliang ito, tatlong hadlang sa kaunlaran at kapayapaan.