Their version of the events is as fake as their territorial claims: Kiko

June 15, 2019

Statement of Sen. Francis Pangilinan on China’s not a hit-and-run
Their version of the events is as fake as their territorial claims: Kiko

China’s version of the events is as fake as its territorial claims.

Between a press release and the narrative of our Filipino fishermen, there is no question who is the “besieged” victim telling the truth.

We hope our government is of the same mind, and will side with truth and our people.

It’s enraging, even as it is ironic, that China continues to find a route to escape liability for our Filipino fishermen’s near-death experience at sea. By this continued posturing, it is not showing the good faith of a so-called friend.

We need genuine leadership. Now is the time to stand up and speak out for our people. Now is the time to show real grit and toughness. There is never a time to be meek and submissive before a foreign power that endangers our own people.

Kasing peke ng salaysay ng China ang pag-angkin nito ng territoryo.

Kung ikukumpara ang ipinalabas nitong pahayag at ang salaysay ng mga Pilipinong mangingisda, walang duda kung sino ang biktimang ginipit at nagsasabi ng totoo.

Umaasa tayo na ganito rin ang nasa isip ng ating pamahalaan at papanig sa katotohanan at sa mga mamamayan natin.

Sadyang nakakagalit, kundi pa man nakakapanuya, na patuloy pa ring naghahanap ng butas ang China para hindi managot sa muntikang pagkamatay sa laot ng ating mga Pilipinong mangingisda. Sa ganitong pamumustura, hindi ipinapakita ang katapatan ng isang kaibigan daw.

Kailangan natin ng tunay na liderato. Ngayon ang panahon upang tumayo at magsalita para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ngayon ang panahon upang ipakita ang tunay na tapang at lakas ng loob. Hindi kailanman maging maamo at sunud-sunuran sa dayuhang umaalipusta sa sarili nating mga kababayan.