Exempt electric, hybrid from taxes, duties for next several years: Pangilinan

October 7, 2019

IN BILL TO ENCOURAGE MANUFACTURE, IMPORT, USE OF CARBON-REDUCING VEHICLES

Exempt electric, hybrid from taxes, duties for next several years: Pangilinan

MANILA — To encourage the manufacture, importation, and use of carbon-reducing vehicles, Sen. Francis “Kiko” Pangilinan has proposed to exempt electric and hybrid vehicles from taxes and duties for the next several years.

Carbon emissions raise temperatures globally and contribute to drastic changes in the climate. In the Philippines, vehicles contribute 36.1% of the total carbon dioxide emissions, and replacing 100,000 tricycles with electric and hybrid vehicles will reduce 260,000 tons of carbon dioxide emissions, as estimated by the Department of Energy.

“Climate change is upon us, and the Philippines is most vulnerable to it. Proposed solutions must involve most of us in our everyday lives,” Pangilinan said.

Almost half (47%) of the country’s population are in areas highly exposed to climate hazards such as earthquakes, tsunami, floods, tropical cyclones, and drought, he said citing the Global Peace Index 2019.

In Senate Bill 638, Pangilinan seeks to provide the following incentives for the use of environment-friendly means of public transportation:

1. For manufacturers and assemblers, exemption from excise taxes and duties as well as suspension of value-added tax for capital equipment, spare parts, components, including charging stations for nine years from effectivity of the law;

2. For importers, exemption from excise taxes and duties for three years of effectivity of the law;

3. For owners and users, exemption from the number coding traffic scheme of the Metro Manila Development Authority (MMDA) and the motor vehicle user’s charge (MVUC) imposed by the Land Transportation Office (LTO); priority in registration and issuance of plate number; priority in franchise application by the Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) — all for nine years of effectivity of the law;

4. For building owners, requirement to provide exclusive free parking space;

5. For local government units, requirement to allocate land and lot space for construction of charging stations.

“Tulad ng iba pa nating mga panukalang batas, nakatutok itong Senate Bill 638 sa kinabukasan (Like our other bills, this Senate Bill 638 is looking to the future). The climate crisis is real. And the Philippines is the most susceptible country to hazards brought about by climate change, according to scientists and experts worldwide,” said Pangilinan.

According to the bill’s explanatory note, this move is in line with the Philippines’ ratification of the Paris Agreement on Climate Change in March 2017, with the country committing to reduce its carbon emissions by 70% by the year 2030.

“The proposal is good not only for the environment, but also for our tricycle drivers. Tinatanyang tataas ang kita ng tsuper ng 30% dahil mas maraming pasahero ang kasya sa mga electric vehicle. At mas mura rin ang pag-charge dito kaysa sa presyo ng krudo (This is projected to increase the income of tricycle drivers by 30% because electric vehicles can carry more passengers and charging it is cheaper than fuel),” he said.

The proposed measure also aligns with Pangilinan’s Magna Carta for Dignified Commuting that seeks to codify the right of millions of commuters nationwide to a safe, convenient, reliable, and affordable public transport system.

In the 18th Congress, Pangilinan has filed these other Senate Bills to help mitigate the effects of climate change: 34 on Organic Farming, 36 on Rainwater Management, 38 on National Land Use, 39 on the creation of the Department of Disaster and Emergency Management, 40 on Single-Use Plastic Regulation, 256 on Agricultural Land Conversion Ban, 257 on Urban Agriculture, and 639 on National Mangrove Forest Protection and Preservation.

Balaudnon nga nagdasig sa pag import ug paggamit sa sakyanan nga mupakunhod sa gibugang Karbon

Dili patungan og buhia ang electric, hybrid nga sakyanan, mga duties sulod sa pipila ka mga tuig: Pangilinan

MANILA – Aron sa pagdasig sa paghimo, import, ug sa paggamit sa mga sakyanan nga ubos og gibuga nga Karbon, gisugyot ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan gasugyot nga ipahigawas ang electric ug hybrid nga mga sakyanan gikan sa mga buhis ug mga katungdanan (duties) sulod sa pipila ka tuig.

Gitumbok ang naghinobrang pagbuga sa Karbon sa pagtaas sa temperatura sa tibuok kalibutan ug nakatampo sa pagbag-o sa klima. Sa Pilipinas ang mga sakyanan ang tinubdan aa 36.1% sa kinatibuk-ang gibuga nga Carbon Dioxide.

Ang pag ilis sa 100,000 ka traysikol ngadto aa hybrid nga de kuryenti og gasolina nga sakyanan muresulta sa 260,000 tonelada nga pagkunhod sa gibugang Carbon Dioxide, matud pa sa bana-bana sa Departamento sa Eherhiya.

“Kausaban sa klima gadepende kanato, ug ang Pilipinas mao ang labing huyang niini. Gisugyot nga mga solusyon kinahanglan nga naglakip sa kadaghanan kanato diha sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, “Pangilinan miingon.

Halos katunga sa (47%) sa populasyon sa nasud mao ang mga lugar nga maoy labing nahimutang sa peligro sa kadaut nga dala sa kausaban sa klima o climate change sama sa storm surges, baha, bagyo, ug hulaw, siya miingon sa pagkutlo sa mga Global Peace Index 2019.

Sa Senate Bill 638, si Pangilinan nagtinguha sa paghatag sa mosunod nga mga insentibo alang sa paggamit sa environment-friendly nga paagi sa publiko nga transportasyon:

1. Alang sa manufacturers ug mga assemblers, exemption gikan sa excise nga buhis ug mga katungdanan ingon man sa suspension sa value-added tax alang sa kapital nga ekwipo, mga piyesa, components, lakip na ang nagtugon nga estasyon alang sa siyam ka tuig gikan sa pagpatuman sa balaod;

2. Alang sa mga importers, exemption gikan sa excise nga buhis ug katungdanan sulod sa tulo ka tuig sa pagpatuman sa balaod;

3. Alang sa tag-iya ug mga tiggamit, exemption gikan sa gidaghanong coding sa trapiko nga pamaagi sa Metro Manila Development Authority (MMDA) ug katungdanan sa motor sakyanan user sa (MVUC) nga gipahamtang sa Land Transportation Office (LTO); prayoridad sa registration ug pag-isyu sa plate number; prayoridad sa franchise aplikasyon sa Land Transportation Franchising Regulatory Board (LTFRB) – sa tanan nga sulod sa siyam ka tuig sa pagpatuman sa balaod;

4. Alang sa mga tag-iya sa building, nga kinahanglanon sa paghatag og bug-os nga free parking nga luna;

5. Alang sa lokal nga yunit sa gobyerno, gikinahanglan sa paggahin sa yuta ug daghan nga luna alang sa pagtukod sa nagtugong estasyon.

Sama sa atong uban nga mga balaodnon, kini nga Senate Bill 638 ang nagtan-aw sa umaabot. Ang krisis sa klima tinuod. Ug ang Pilipinas mao ang labing delikado nga nasud sa peligro dala sa climate change, sumala sa mga siyentipiko ug mga eksperto sa tibuok kalibotan, miingon si Pangilinan.

Sumala sa explanatory note sa maong balaodnon, kini nga lakang mao ang sa linya uban sa ratipikasyon sa Pilipinas sa Agreement Paris sa Climate Change sa Marso 2017, uban sa nasud sa pagbuhat sa pagpakunhod sa iyang carbon emissions sa 70% sa tuig 2030.

“Ang proposal maayo dili lamang alang sa kinaiyahan, apan alang usab sa atong mga traysikol drayber. Kini gibanabana sa pagdugang sa kita sa Tsuper ug 30% tungod mas daghang mga pasahero ang igo sa mga electric nga sakyanan. Ug mas barato pod ang pag-charge ini kaysa sa presyo sa krudo, “siya miingon.

Ang gisugyot nga sukod usab mipahigayon ug assessment sa uban ni Pangilinan nga Magna Carta alang sa Dungganong commuting nga nagtinguha sa codify sa katungod sa minilyon nga pasahero sa tibuok nasud ngadto sa usa ka luwas, sayon, kasaligan, ug barato nga sistema sa publiko nga transportasyon.

Sa ika-18 nga Kongreso, Si Pangilinan gasang-at niining ubang mga balaodnon sa Senado aron sa pagtabang sa pagpakunhod sa epekto sa climate change: 34 sa Organic Farming, 36 sa tubig sa ulan Management, 38 sa National Land Use, 39 sa paglalang sa Department of Disaster ug Emergency Management, 40 sa Single-nga Paggamit sa Plastic Regulation, 256 sa Agricultural Land Conversion Ban, 257 sa Urban Agriculture, ug 639 sa National Mangrove Forest Protection ug Preservation.