Filipinos deserve better than ‘bukbok bigas’ — Pangilinan

September 1, 2018

Kung matibay ang sikmura ng mga nasa pamahalaan sa bukbok na bigas, hindi ang taumbayang pinaglilingkuran natin. Tumataas na nga ang presyo ng NFA rice, may bukbok pa?

Itaas ang pamantayan para sa bigas na ipapakain sa mga anak natin. Itaas ang pamantayan sa pagpapalakad ng gobyerno.

Ang pag-reposition ng NFA bilang isang ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa buffer stocking, imbes na ang tahasang pagbuwag dito, ang mas mainam na alternatiba. Hindi pwedeng i-asa sa pribadong sektor ang mga stock ng bigas na kailangan sa relief operations tuwing panahon ng kalamidad. Dito pumapasok ang isang reengineered na NFA.

If government officials can stomach weevil-infested rice, the people we all serve cannot. Weevil-infested even if rising prices of NFA rice?

Raise the standards for rice we feed our children. Raise the standards for governance.

The repositioning of NFA as a government agency focused on buffer stocking, rather than its outright abolition, is a more prudent alternative. Rice stocks needed for relief operations during times of calamities or natural disasters cannot be expected to be provided by the private sector. This is where a reengineered NFA steps in.