Kiko Pangilinan blasts oil companies on latest round of oil price hikes

July 29, 2009

Press Release
July 29, 2009

 

Independent senator Francis ‘Kiko’ Pangilinan slams oil companies on the latest price hikes of their products.

“Bibigyan na naman ng mga kumpanyang ito ng bagong pasanin ang taong-bayan. Hindi ba pwedeng maghanap ng paraan ang mga malalaking kumpanyang ito na pasanin ang pagtaas ng presyo sa merkado imbes na laging ipasa ang pabigat sa mga maliliit na tao?”

Citing a recent rollback by a relatively smaller player, Pangilinan adds: “Why can’t these companies follow the business model of smaller oil companies? If one company can suspend oil price hikes in the meantime, why can’t these big players with surely bigger buffers maintain lowered oil prices?”

“This is the height of insensitivity. We should not tolerate this. I call on the public to boycott these companies,” he ended.