Sikyong Mikey Arroyo? Sinong niloloko niyo?

December 16, 2010

Press Statement
December 17, 2010

Kahit sabihin pa ng Korte Suprema na base sa mga batas ang dahilan ng pagbasura sa kaso laban kay Mikey Arroyo bilang kinatawan ng mga security guards, walang maniniwala na tama ang naging pasya nito at tunay ngang kinatawan ng mga security guards ang anak ng dating pangulo. Kahit siguro ang mga disenteng kaanak ng mga Arroyo di maniniwala na kinatawan ang kanilang kamag-anak ng mga security guards.

 Maaaring legal sa puntong teknikal, ngunit malinaw na walang moral na batayan ito. Napako sa teknidalidad ang korte at pinayagan na lang na pairalin ang kabaluktutan na ang isang anak ng dating pangulo at dating kongresista ay nakaupo ngayon bilang kinatawan ng mga security guards.

Isang halimbawa na naman ito na maituturing na tama ang mali kung saan nagmimistulang tuwid ang baluktot at pinababango ang masangsang.

 

 

 

Image Source: Isang Panata