Statement of Sen. Francis Pangilinan on the killing of human rights lawyer Ben Ramos

November 7, 2018

Justice for Sagay Massacre lawyer Ben Ramos: Kiko

It’s appalling when even those who defend the poor and voiceless become victim themselves of the lawlessness under the Duterte administration.

We could not help but link his death to his work as human rights lawyer and his involvement in the case of the Sagay Massacre.

The minority senators have recently filed a resolution to investigate the killing of the nine farmers. In the hearings, we will certainly look into the death of lawyer Ben Ramos.

We also exhort the authorities, particularly the NBI, to thoroughly look into this incident and produce results. We will not allow impunity to reign by letting the perpetrators go unpunished.

The killers and their masters should be brought before the bar of justice.

Pamahayag ni Sen. Francis Pangilinan sa pagpatay ni Ben Ramos nga abogado sa tawhanong katungod

Hustisya para Kay Ben Ramos nga abogado sa Sagay Massacre: Kiko

Kini makalilisang nga bisan kadtong ni depensa sa lamang sa katungod sa mga pobre og sa walay tingog nahimong biktima sa walay kaangayan nga pagpanglutos ubos sa administrasyong Duterte.

Sa kaso ni Atty Ramos, dili nato malikayan nga ilambigit ang iyang kamatayon sa mga kaso nga iyang gigunitan isip usa ka abogado sa tawhanong katungod sama sa kaso sa Sagay Massacre.

Ang mga senador nga membro sa minoridad adunay kasamtangan nga gisang-at na resolusyon alang sa pag-imbestiga sa pagpatay adtong siyam ka mga mag-uuma nga gitawas og Sagay Massacre.

Adto unya sa paghusay, sigurohon nato ang pag tan-aw ang kamatayon ni Atty. Ben Ramos. Ato usab awhagon ang mga authoridad, ilabina ang NBI, ngadto sa hingpit nga pag tan-aw niining hitaboa og mupagawas ug resulta nga walay pabor pabor og gitaguan.

Dili kita makatugot nga masilotan ang kabus ug makalingkawas ang mga gamhanan og adunahan. Ang mga suspetsado sa pagpatay kang Att. Ramos, uban sa nagsugo kanila kinahanglan madakpan og ipahimutang sulod sa rehas sa hustisya.