Statement of Sen. Francis “Kiko” Pangilinan on the Reconstitution of the Senate Committee on Justice and Human Rights

September 20, 2016

Ultimately, whether we agree with it or not, it is still a numbers game in the Senate and that’s what happened yesterday. Yesterday’s vote is also a stark reminder that, as Senators, we must remain vigilant and ensure that the Senate, as an institution, remains independent as it performs its constitutional role and duty as a check and balance on other branches. This we intend to pursue. We will support measures that we believe will be beneficial to our citizens, and we will be critical of measures we believe will not be good for the country. We will not simply oppose and obstruct for the heck of it, but neither will we support and defend the Administration right or wrong.

fnp-ejk

Sang-ayon man kami o hindi, sa huli ay nakasalalay pa rin sa bilangan rito sa Senado- at ito ang nangyari kahapon. Ang naganap na pagboto ay isang paalala na, bilang mga Senador, kailangan manatili tayong mapagbantay at siguraduhin na ang Senado, bilang isang sangay ng pamahalaan, ay manatiling hiwalay sa pagganap sa aming tungkulin bilang tagapag-balangkas ng ibang sangay ng pamahalaan. Ito ang aming ipagpapatuloy. Susuportahan namin ang mga programang pinaniniwalaan naming makapagpapabuti sa ating bansa, at susuriin naming mabuti ang mga programang maaaring hindi naaayon para sa Pilipinas. Hindi kami basta basta lamang tututol at haharang sa mga programa dahil lang gusto namin, pero hindi rin kami basta basta lamang susuporta at dedepensa sa ginagawa ng Administrasyon. Ang tama ay tama, ang mali ay mali.