ON INDICTMENT OF PNOY OVER MAMASAPANO

Nananalig ang Liberal Party sa kakayahan ng dating Pangulong Benigno Aquino III na ipagtanggol ang kanyang mga aksyon sa Mamasapano.

Nagtitiwala rin kami kay Ombudsman Conchita Carpio Morales na pangangasiwaan niya ang kinakailangang proseso sa paghahanap ng katotohanan sa patas at kapani-paniwalang paraan.

Sinusuportahan din ng Liberal Party si Pangulong Aquino sa kanyang paninindigan sa prosesong pangkapayapaan sa Mindanao, at tinitingnan ang kanyang mga aksyon kaugnay sa Mamasapano bilang bahagi ng kanyang paniniwalang isulong ang katarungan at kapayapaan sa Mindanao.

***

The Liberal Party expresses its faith in the ability of Former President Benigno Aquino III to defend his actions before, during and after the tragic Mamasapano event.

We also express our trust in Ombudsman Conchita Carpio Morales: that she will oversee this necessary process of truth-seeking with fairness and credibility.

The Liberal Party stands by President Aquino, as well, in his life-long commitment to the peace process in Mindanao, and sees his actions in relation to Mamasapano as imperatives in good faith to advance the cause of justice and peace in Mindanao.