Statement of Sen. Francis “Kiko” Pangilinan, Partido Liberal president, On graft-causing NFA rice import announcement

July 13, 2018

1. Who benefits from a premature disclosure to import huge volumes of rice? Rice traders who make a killing in the sudden spike in rice prices as well as corrupt government officials who receive kickbacks because of this artificial price spike. The premature announcement of rice imports will only exacerbate increase in rice prices to the detriment of the buying public, many of whom are poor.

2. Why is this so? The Philippines is one of the world’s largest importers of rice. Thus, when international rice traders get advance information regarding these plans, their response is to increase rice prices in anticipation of our purchases. This can be seen as price manipulation.

3. What should have been done? The plan to purchase or import rice should be a closely guarded secret and public disclosure made only when the bidding process is to be undertaken.

4. How else is the rice-buying public, especially the poor, disadvantaged by the early announcement? The expensive purchase of rice imports by government places the country deeper into debt since NFA rice purchases are paid through government borrowings.

5. The announcement has already been made, what can be done? Reject high bids. As chairperson of the NFA Council, we rejected bids that were too high. We rejected bids 4 times in a span of 1 year and a half. In the first instance, rice prices went down by 30 dollars per ton the week after the rejection. Overall, we saved the government P6 billion in rice imports and slashed the average price of rice imports by as much as 120 dollars per metric ton from 2010 prices.

1. Sino ang nakikinabang pag nag-anunsyo ang pamahalaan ng dambuhalang pag-angkat ng bigas? Mga negosyante ng bigas na kumakamal ng malaking tubo pati na mga tiwaling opisyal ng pamahalaan na kumikita sa kickback dahil nga sa gawa-gawang pagsirit ng presyo ng bigas. Lalo lang palalalain ng maagang pag-anunsyo ng pag-angkat ng bigas ang pagtaas ng presyo nito, na ikakapinsala ng mga mamimili na karamihan ay mahihirap.

2. Bakit ganito? Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalalaking nag-aangkat ng bigas sa mundo. Kaya kapag natunugan ng mga rice trader ang mga planong ito, itataas nila ang presyo ng bigas bilang paghahanda sa ating pagbili. Pwede itong tingnan na isang pag-mamanipula ng presyo.

3. Ano dapat ang ginawa? Dapat sinikreto ang plano ng pagbili o pag-angkat ng bigas at ang pagsiwalat sa publiko ay isasagawa na lamang pag magpapa-bid na.

4. Paano pa naiisahan ang mamimili ng bigas, lalo na ang mahihirap, sa maagang pag-anunsyo? Ang mahal na pagbili ng inangkat na bigas ng pamahalaan ay naglalagay sa bansa sa mas malaking pagkakautang dahil ang pambayad ng NFA sa biniling bigas ay utang ng pamahalaan.

5. Nagkaroon na ng anunsyo, ano pa ang pwedeng gawin? I-reject ang matataas na bid. Bilang chairperson ng NFA Council noon, ni-reject natin ang matataas na bid. Nag-reject tayo ng bid nang apat na beses sa loob ng isang taon at kalahati. Sa unang rejection, bumaba ng 30 dollars ang presyo ng bigas isang linggo matapos ang pag-reject. Sa kabuuaan, nakatipid tayo ng P6 billion sa pag-angkat ng bigas at naibaba natin ang average na presyo ng inaangkat na bigas nang 120 dollars kada metric ton kumpara sa presyo noong 2010.