Endo CJ won’t help strengthen rule of law — Pangilinan Statement of Sen. Pangilinan, Partido Liberal president

August 25, 2018
Supreme Court

Appointment of endo CJ does not help in the strengthening of the rule of law.

Why appoint someone who will only sit as Chief Justice for less than two months? What public purpose does it serve? What public value does it create? The appointment leaves much to be desired.

Di makakatulong sa pagpapalakas ng batas ang pagtalaga sa isang endo CJ.

Bakit kailangang magtalaga ng isang Punong Mahistrado na maninilbihan lang ng wala pang dalawang buwan? Ano’ng kabutihan nito sa bayan? Ano’ng halaga meron ito? Sayang.